Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp Luật Cạnh tranh (sửa đổi) tại Đà Nẵng

Thời gian tổ chức Từ 11-05-2017 00:00

Địa điểm

Đơn vị tổ chức

Lãnh đạo VCCI và đại diện Bộ Công thương

Danh sách diễn giả

Luật Cạnh tranh là một trong những đạo luật quan trọng trong hệ thống pháp luật về doanh nghiệp, tác động mạnh mẽ tới môi trường cạnh tranh của nước ta. Bên cạnh, những điểm tích cực đã phát huy trong gần 12 năm qua, trong bối cảnh kinh tế – xã hội hiện tại, Luật đang bộc lộ những điểm không còn phù hợp. Hiện tại, Bộ Công Thương đang chủ trì soạn thảo Dự thảo Luật Cạnh tranh với nhiều sửa đổi quan trọng về: đối tượng chịu tác động; các hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh; tập trung kinh tế; cơ quan quản lý cạnh tranh …

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của Luật, bảo đảm quyền và lợi ích của của doanh nghiệp, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng (VCCI Đà Nẵng) phối hợp với Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương (cơ quan thường trực soạn thảo) tổ chức:

Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp về Dự thảo Luật cạnh tranh (sửa đổi)”

+ Thời gian: 8h00 -11h30 ngày 11 tháng 5 năm 2017 (thứ năm)

+ Địa điểm : Hội trường VCCI Đà Nẵng, số 26 Hồ Nguyên Trừng, TP Đà Nẵng

+ Chủ trì: Lãnh đạo VCCI và đại diện Bộ Công thương

+ Chương trình dự kiến: Xin vui lòng xem chương trình kèm theo

Quý Đơn vị có thể xem trước nội dung tờ trình, dự thảo và đánh giá tác động của Luật cạnh tranh tại : http://vccidanang.vn/uploads/20170426112356480.doc

VCCI Đà Nẵng xin trân trọng kính mời Quý đơn vị của đại diện tham gia hội thảo!

Để đảm bảo công tác tổ chức, xin vui lòng đăng ký tham dự trước ngày 05/05/2017 cho :

Anh Nguyễn Tiến Hiệp – VCCI Đà Nẵng

Đt: 0236.3835654/ 0932.588.892, email: phongdaotaovccidanang@gmail.com

Xin chân thành cảm ơn ./.

Các văn bản liên quan