Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp dự án Luật Chăn nuôi (sửa đổi) tại thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian tổ chức Từ 07-12-2017 08:30

Địa điểm

Hội trường lầu 10, VCCI HCM (171 Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM)

Đơn vị tổ chức

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Lĩnh vực

Bộ NN&PTNT

Sự kiện đã diễn ra

Danh sách diễn giả

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ CƠ QUAN/HIỆP HỘI/DOANH NGHIỆP/CHUYÊN GIA
Dự án Luật Chăn nuôi (sửa đổi) đang được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì soạn thảo và dự kiến sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp sắp tới. Luật này được kỳ vọng sẽ góp phần phát triển ngành chăn nuôi Việt Nam trong bối cảnh mới như: yêu cầu cao về chất lượng, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường cũng như hội nhập kinh tế quốc tế và biến đổi khí hậu.
Để góp ý hoàn thiện dự án Luật này, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Bộ Nông nghiệp và Nông thôn phối hợp tổ chức:
HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN DOANH NGHIỆP
DỰ ÁN LUẬT CHĂN NUÔI (SỬA ĐỔI)
Thời gian: Từ 08h00-11h30, Thứ năm, ngày 07 tháng 12 năm 2017
Địa điểm: Hội trường lầu 10, VCCI HCM (171 Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM)
VCCI trân trọng kính mời Quý Cơ quan/Doanh nghiệp/Hiệp hội/Chuyên gia tham gia và đóng góp ý kiến tại Hội thảo. Để công tác tổ chức được thuận lợi, xin vui lòng gửi thông tin đăng ký tham dự trước ngày 06/12/2017 tới Phòng Pháp chế – VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM, Fax: 0283 932 5472 hoặc liên hệ:
Chị Ánh (ĐT: 098 320 2979 Email: co@vcci-hcm.org.vn) hoặc Anh Đức (ĐT: 090 949 7155 Email: nvduc1980@gmail.com; ducnguyen@vcci-hcm.org.vn)
Dự thảo và các tài liệu liên quan được đăng tải trên website của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn/du_thao/luat-chan-nuoi (mục Dự thảo).
Trân trọng cảm ơn!