Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp dự án Luật Chăn nuôi (sửa đổi)

Thời gian tổ chức Từ 06-12-2017 08:30

Địa điểm

Hội trường Tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Đơn vị tổ chức

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Lĩnh vực

Bộ NN&PTNT

Sự kiện đã diễn ra

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Dự án Luật Chăn nuôi (sửa đổi) đang được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì soạn thảo và dự kiến sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp sắp tới. Luật này được kỳ vọng sẽ góp phần phát triển ngành chăn nuôi Việt Nam trong bối cảnh mới như yêu cầu cao về chất lượng, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường cũng như hội nhập kinh tế quốc tế và biến đổi khí hậu.

Để góp ý hoàn thiện dự án Luật này, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Bộ Nông nghiệp và Nông thôn phối hợp tổ chức:

HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN DOANH NGHIỆP DỰ ÁN LUẬT CHĂN NUÔI  (SỬA ĐỔI)

Thời gian: 08h30 – 11h30 thứ Tư, ngày 06 tháng 12 năm 2017

Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

VCCI trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp hoàn thiện Dự án Luật Chăn nuôi (sửa đổi).

Để công tác tổ chức được thuận lợi, xin vui lòng gửi thông tin đăng ký tham dự (theo mẫu kèm theo Thư mời này) trước ngày 06/12/2017 tới:

Ban Pháp chế – VCCI

Điện thoại: 024.66836545 (chị Trâm/ chị Hải) / 024.35770632 (anh Đức)

Fax: 024.35771459 / 024.35770632

Email: xdphapluat.vcci@gmail.com / xdphapluat@vcci.com.vn

Dự thảo và các tài liệu liên quan được đăng tải trên website của VCCI tại địa chỉ www.vibonline.com.vn (mục Sự kiện).

Trân trọng cảm ơn Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội.