Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp Đề xuất xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 05 luật thuế (Hà Nội 14/9/2017)

Thời gian tổ chức Từ 14-09-2017 00:00

Địa điểm

Đơn vị tổ chức

VCCI.

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Tài chính đang chủ trì soạn thảo Đề xuất xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 05 luật thuế (Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT), Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Luật thuế tiêu thu đặc biệt (TTĐB) và Luật thuế tài nguyên), trong đó có nhiều đề xuất liên quan đến: thay đổi thuế suất thuế GTGT; bổ sung đối tượng mới chịu thuế TTĐB; thay đổi phương pháp thu thuế nhà thầu nước ngoài, thuế GTGT, TNDN cho doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán siêu nhỏ; thay đổi biểu thuế lũy tiến từng phần đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công; sửa đổi giá tính thuế tài nguyên; … và nhiều sửa đổi quan trọng khác.

Những đề xuất trên, dự báo sẽ tác động mạnh mẽ đến cộng đồng doanh nghiệp. Vì vậy, để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức “Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp Đề xuất xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 05 luật thuế

Thời gian: 8h00-11h30, Thứ Năm, ngày 14 tháng 9 năm 2017

Địa điểm: Hội trường số 1, tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

VCCI trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội tham dự và tham luận tại Hội thảo. Để công tác tổ chức được thuận lợi, xin vui lòng điền Phiếu đăng ký tham dự (kèm theo Thư mời này) và gửi trước ngày 14/9/2017 tới:

Ban Pháp chế, VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 024. 6683 6545 / Fax: 024.35771459/024.35770632

Email: xdphapluat.vcci@gmail.com

Sự có mặt và đóng góp ý kiến của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội có ý nghĩa quyết định tới thành công của hội thảo.

Trân trọng cảm ơn!