Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp Đề cương xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong lĩnh vực tài chính

Thời gian tổ chức Từ 06-09-2017 00:00

Địa điểm

Đơn vị tổ chức

VCCI. Bộ Tài chính.

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội doanh nghiệp

Hiện nay, Bộ Tài chính đang đề nghị xây dựng Nghị định mới[1] thay thế Nghị định 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong lĩnh vực tài chính. Văn bản này sẽ có ảnh hưởng lớn tới hoạt động của doanh nghiệp liên quan đến việc sử dụng chữ ký số, chuyển chứng từ giấy sang chứng từ điện tử, hủy hiệu lực, tiêu hủy chứng từ điện tử…trong các lĩnh vực: thuế, hải quan, kế toán, kiểm toán, chứng khoán, hoạt động dịch vụ tài chính, bảo hiểm.

Những thông tin thực tế từ doanh nghiệp về vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực này sẽ đóng góp thiết thực cho việc xây dựng Nghị định mới, bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản. Với mục đích đó, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức:

HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN DOANH NGHIỆP
ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH 27/2007/NĐ-CP
VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

Thời gian: từ 8:00 đến 11:30 thứ Tư, ngày 6 tháng 9 năm 2017

Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ) số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

VCCI trân trọng kính mời đại diện Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội doanh nghiệp tham dự Hội thảo. Để công tác tổ chức được thuận lợi, xin vui lòng điền Phiếu đăng ký tham dự (kèm theo Thư mời này) và gửi trước ngày 06/9/2017 tới:

Ban Pháp chế, VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 04. 6683 6545 / 04. 35770632 / Fax: 04.35771459

Email: xdphapluat.vcci@gmail.com

Sự có mặt và đóng góp ý kiến của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội doanh nghiệp có ý nghĩa quyết định tới thành công của hội thảo.

Trân trọng cảm ơn!