Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp Danh mục rà soát điều kiện kinh doanh lĩnh vực giao thông vận tải

Thời gian tổ chức Từ 26-03-2018 13:30

Địa điểm

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Đơn vị tổ chức

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Giao thông vận tải

Lĩnh vực

Bộ Giao thông vận tải

Sự kiện đã diễn ra

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Giao thông vận tải đang tiến hành rà soát các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải, trong đó dự kiến sửa đổi, bãi bỏ nhiều điều kiện kinh doanh trong các quy định hiện hành. Hoạt động rà soát này dự báo sẽ tác động lớn đến cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải.

Để bảo đảm Danh mục rà soát điều kiện kinh doanh đảm bảo tính hợp lý, khả thi, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Giao thông vận tải tổ chức “Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp Danh mục rà soát điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải”, cụ thể như sau:

Thời gian: 13h30-16h30, Thứ Hai, ngày 26 tháng 3 năm 2018

Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

VCCI trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội tham dự và tham luận tại Hội thảo. Để công tác tổ chức được thuận lợi, xin vui lòng điền Phiếu đăng ký tham dự (kèm theo Thư mời này) và gửi trước ngày 26/3/2018 tới:

Ban Pháp chế, VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 024. 6683 6545 /024.35742022 (máy lẻ: 355)

Fax: 024.35771459/024.35770632

Email: xdphapluat.vcci@gmail.com

Sự có mặt và đóng góp ý kiến của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội có ý nghĩa quyết định tới thành công của hội thảo.

Trân trọng cảm ơn!