Tìm kiếm sự kiện

Hội nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư, xây dựng cơ bản

Thời gian tổ chức Từ 29-03-2018 00:00

Địa điểm

Hội trường lớn, Tầng 7, Tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Đơn vị tổ chức

VCCI, Bộ xây dựng

Lĩnh vực

Đất đai, mặt bằng

Sự kiện đã diễn ra

Danh sách diễn giả

Ngày 29/3/2018, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Bộ Xây dựng đã phối hợp tổ chức “Hội nghị lắng nghe khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư, xây dựng cơ bản”.

Hội nghị đã thu thu hút sự tham gia của đông đảo đại diện các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng. Các ý kiến phản ánh việc gặp nhiều khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, từ khâu chuẩn bị dự án đầu tư cho tới thực hiện và quản lý dự án. Nhiều quy định pháp luật liên quan đến đầu tư, đấu thầu, đất đai, giao thông, xây dựng, tài chính… còn chồng chéo, thiếu hợp lý dẫn đến quá trình thực thi gặp khó khăn.

Tham luận tại Hội nghị vui lòng xem tại file đính kèm