Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Thời gian tổ chức Từ 07-08-2018 08:00

Địa điểm

Trụ sở Tổng cục Thuế, số 123 Lò Đúc, Hà Nội

Đơn vị tổ chức

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA)

Lĩnh vực

Thuế

Sự kiện đã diễn ra

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Luật quản lý thuế (sửa đổi) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Theo dự kiến, Dự thảo Luật sẽ sửa đổi lớn các quy định về: nguyên tắc quản lý thuế (bản chất giao dịch quyết định hình thức trong xác định nghĩa vụ thuế, quản lý rủi ro…); hồ sơ, thủ tục (kê khai, tính, nộp, hoàn thuế); giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế; tổ chức kinh doanh dịch vụ đại lý thuế… Các quy định này sẽ có tác động toàn diện và ảnh hưởng lớn tới hoạt động liên quan đến thuế của các doanh nghiệp trong tất cả các ngành nghề sản xuất đầu tư kinh doanh.

Để góp ý hoàn thiện Dự thảo Luật này, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA) tổ chức:

HỘI THẢO GÓP Ý HOÀN THIỆN DỰ THẢO LUẬT QUẢN LÝ THUẾ (SỬA ĐỔI)

Thời gian: từ 8:00 đến 11:30 thứ Ba, ngày 07 tháng 8 năm 2018

Địa điểm: trụ sở Tổng cục Thuế, số 123 Lò Đúc, Hà Nội (phòng họp cụ thể sẽ được thông báo tại lễ tân)

VCCI trân trọng kính mời đại diện Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội tham dự và có ý kiến đóng góp hoàn thiện Dự thảo.

Để công tác tổ chức được thuận lợi, xin vui lòng gửi thông tin đăng ký tham dự (theo mẫu kèm theo bài viết này) trước ngày 07/8/2018 tới:

Ban Pháp chế – VCCI

Điện thoại: 024.66836545/ 024.35770632

Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat.vcci@gmail.com/xdphapluat@vcci.com.vn

Trân trọng cảm ơn và rất mong sự có mặt của Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội.