Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo góp ý hoàn thiện Dự án luật an ninh mạng

Thời gian tổ chức Từ 09-10-2017 13:30

Địa điểm

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Đơn vị tổ chức

Lĩnh vực

Bộ Công an

Sự kiện đã diễn ra

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Dự án Luật an ninh mạng đang được Bộ Công an chủ trì soạn thảo và dự kiến sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 và thông qua kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV. Luật này được kỳ vọng sẽ việc góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh kinh tế, chính trị và mọi mặt tác động đến đời sống xã hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế, phát triển công nghệ thông tin, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và có những diễn biến phức tạp trên không gian mạng.

Để góp ý hoàn thiện dự án Luật này, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) sẽ tổ chức ”Hội thảo góp ý hoàn thiện Dự án luật an ninh mạng”, cụ thể:

Thời gian: 13h30 – 17h00 ngày thứ Hai, 09 tháng 10 năm 2017

Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

VCCI trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp hoàn thiện Dự án Luật an ninh mạng.

Để công tác tổ chức được thuận lợi, xin vui lòng gửi thông tin đăng ký tham dự (theo mẫu kèm theo Thư mời này) trước 10h ngày 09/10/2017 tới:

Ban Pháp chế – VCCI

Điện thoại: 024.66836545 (chị Linh)/ 024.35770632 (chị Hoa)

Fax: 024.35771459/024.35770632

Email: xdphapluat.vcci@gmail.com/xdphapluat@vcci.com.vn

Dự thảo và các tài liệu liên quan được đăng tải trên website của VCCI tại địa chỉ http://vibonline2.wecan-group.com/ (mục Sự kiện).

Trân trọng cảm ơn và rất mong sự có mặt của Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội.