Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo “Đánh giá thực tiễn thi hành pháp luật về Hợp đồng và giải quyết tranh chấp bằng phương thức ngoài Tòa án”

Thời gian tổ chức Từ 21-11-2018 08:30

Địa điểm

Hội trường tầng 7 trụ sở VCCI. Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Đơn vị tổ chức

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, Bộ Tư pháp

Lĩnh vực

Hợp đồng, giải quyết tranh chấp

Sự kiện đã diễn ra

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Với mục tiêu đánh giá thực tiễn thi hành pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp bằng phương thức ngoài tòa án (hòa giải thương mại và trọng tài thương mại), đồng thời tạo diễn đàn cho các doanh nghiệp nêu lên thực trạng và trao đổi với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam và Bộ tư pháp phối hợp tổ chức:

HỘI THẢO

Đánh giá thực tiễn thi hành pháp luật về Hợp đồng

và giải quyết tranh chấp bằng phương thức ngoài Tòa án

Thời gian: 8h00 đến 11h30, thứ Tư ngày 21 tháng 11 năm 2018

Địa điểm: Hội trường tầng 7 trụ sở VCCI. Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

VCCI trân trọng kính mời đại diện Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội tham dự Hội thảo, chia sẻ và thảo luận quan điểm của mình về các vấn đề còn vướng mắc về hợp đồng và giải quyết tranh chấp bằng phương thức ngoài tòa án.

Để công tác tổ chức được thuận lợi, xin vui lòng điền Phiếu đăng ký tham dự (kèm theo bài viết này) và gửi trước ngày 20/11/2018 tới:

Ban Pháp chế, VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 024. 6683 6545 /024.35770632; Fax: 024.35771459/024.35770632

Email: xdphapluat.vcci@gmail.com

Rất mong được tiếp đón đại biểu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội tại Hội thảo./.