Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo Báo cáo Thực hiện Nghị quyết 19 và 35 về cải cách môi trường kinh doanh và phát triển doanh nghiệp – Góc nhìn từ doanh nghiệp

Thời gian tổ chức Từ 20-11-2018 08:00

Địa điểm

Hội trường số 1, tầng 7 trụ sở VCCI. Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Đơn vị tổ chức

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội doanh nghiệp

Trong khuôn khổ Dự án Tăng cường tiếng nói của doanh nghiệp trong việc giám sát và thực hiện tái cơ cấu kinh tế (thuộc Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam – Aus4Reform), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) xây dựng một báo cáo đánh giá, phản ánh ý kiến của các doanh nghiệp về mức độ hài lòng đối với việc các cơ quan nhà nước thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp đề ra trong các nghị quyết của Chính phủ.

Báo cáo cung cấp cho Chính phủ và các cơ quan nhà nước có liên quan góc nhìn về việc thực hiện các Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35 từ doanh nghiệp và từ cấp cơ sở. Báo cáo cũng tổng kết những mô hình hay, hiệu quả mà một số cơ quan nhà nước đã thực hiện thời gian qua. Báo cáo này hy vọng góp phần quan trọng thúc đẩy triển khai thực hiện hiệu quả hơn các nghị quyết quan trọng của Chính phủ nhằm xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp phát triển.

VCCI trân trọng kính mời đại diện Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội doanh nghiệp tham dự Hội thảo công bố Báo cáo Thực hiện Nghị quyết 19 và 35 về cải cách môi trường kinh doanh và phát triển doanh nghiệp – Góc nhìn từ doanh nghiệp:

Thời gian: 08h30 – 11h30, Thứ Ba, ngày 20/11/2018 (đăng ký từ 8h00)

Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Ngôn ngữ hội thảo: tiếng Việt và tiếng Anh

Rất mong nhận được sự tham gia, chia sẻ của quý đại biểu, cùng đóng góp vào việc cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi và thúc đẩy nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam.

Để công tác chuẩn bị được chu đáo, xin vui lòng đăng ký tham dự (theo Phiếu đăng ký gửi kèm theo đây) trước ngày 20/11/2018 tới:

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluatvcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn.