Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo Chính sách đối với Nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (FDI)

Thời gian tổ chức Từ 07-12-2017 08:00

Địa điểm

Thăng Long Ballroom, Tầng 7, Khách sạn Melia 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Đơn vị tổ chức

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Lĩnh vực

Kinh doanh ngoại hối (vàng, ngoại tệ...)

Sự kiện đã diễn ra

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Sau hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế và xã hội, từng bước hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã có những đóng góp đáng kể vào những thành tựu này.

Việt Nam đã và đang tích cực cải thiện môi trường đầu tư, trước hết là khung khổ pháp luật nhằm thu hút nguồn vốn FDI. Tuy nhiên, vẫn còn những băn khoăn về việc thiếu tính ổn định của các chính sách pháp luật đối với FDI, quy trình điều chỉnh chính sách FDI của Việt Nam còn thiếu sự hợp tác chặt chẽ với các nhà đầu tư nước ngoài.

Để góp phần hoàn thiện các chính sách, pháp luật về FDI, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham) tổ chức Hội thảo:

THÁCH THỨC CỦA VIỆC THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH

ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Thời gian: 08h00 – 11h30 ngày thứ Năm, 07 tháng 12 năm 2017

Địa điểm: Thăng Long Ballroom, Tầng 7, Khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội

VCCI trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội tham dự và phát biểu ý kiến tại Hội thảo.

Để công tác tổ chức được thuận lợi, quý đại biểu xin vui lòng gửi thông tin đăng ký tham dự (theo mẫu kèm theo Thư mời này) trước ngày 06/12/2017 tới:

Ban Pháp chế – VCCI

Điện thoại: 024.66836545 (chị Hải)/ 024.35770632 (chị Hoa)

Fax: 024.35771459/024.35770632

Email: xdphapluat.vcci@gmail.com/xdphapluat@vcci.com.vn

Trân trọng cảm ơn.