Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo “Điểm lại Pháp luật kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018”

Thời gian tổ chức Từ 31-07-2018 08:00

Địa điểm

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Đơn vị tổ chức

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Nửa đầu năm 2018, hệ thống pháp luật về kinh doanh Việt Nam đã chứng kiến nhiều các diễn biến đáng chú ý. Không ít văn bản tác động lớn tới hoạt động của doanh nghiệp (về an toàn thực phẩm, kinh doanh khí, hoạt động in…) đã được ban hành, một loạt các Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh được các Bộ triển khai…, những tác động không nhỏ tới môi trường kinh doanh của doanh nghiệp.

Để nhìn lại một cách tổng quan về các diễn biến về pháp luật kinh doanh trong 06 tháng đầu năm 2018, đồng thời đưa ra các ý kiến đánh giá về hiệu quả thực chất của các hành động này từ góc độ cộng đồng doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Hội thảo:

ĐIỂM LẠI PHÁP LUẬT KINH DOANH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Thời gian: 08h00-11h30, Thứ Ba, ngày 31 tháng 7 năm 2018

Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

VCCI trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội tham dự và tham luận tại Hội thảo. Sự có mặt và đóng góp ý kiến của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội có ý nghĩa quyết định tới thành công của hội thảo. Để công tác tổ chức được thuận lợi, xin vui lòng điền Phiếu đăng ký tham dự (kèm theo Thư mời này) và gửi trước ngày 31/7/2018 tới:

Ban Pháp chế, VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024. 6683 6545 /024.35742022 (máy lẻ: 355)

Fax: 024.35771459/024.35770632

Email: xdphapluat.vcci@gmail.com

Rất mong được tiếp đón Quý đại biểu tại Hội thảo.

Trân trọng.