Tìm kiếm sự kiện

Sự kiện

Sắp xếp theo:
Thứ 3 00:00

28

Tháng 2

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức :

Địa điểm:

Thứ 6 08:00

17

Tháng 2

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Tổ chức Oxfam và Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)

Địa điểm: Phòng hội thảo số 6, Khách sạn La Thành, số 218 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Thứ 6 13:00

06

Tháng 1

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : VCCI phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư với sự hỗ trợ của Dự án tăng cường năng lực xây dựng pháp luật cho Văn phòng Chính phủ (GIZ)

Địa điểm: KS Liberty Central, 179 Lê Thánh Tôn, Q.1, HCM..

Thứ 3 00:00

03

Tháng 1

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa điểm: Hội trường lầu 10, VCCI HCM (171 Võ Thị Sáu, P 7, Q 3, Tp. HCM)

Thứ 2 08:00

11

Tháng 7

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Thứ 3 08:00

14

Tháng 6

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Tổ công tác thi hành Luật doanh nghiệp

Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Thứ 3 09:30

22

Tháng 3

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Báo Diễn đàn Doanh nghiệp

Địa điểm: Hà Nội

Thứ 3 08:30

22

Tháng 12

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Dự án Hỗ trợ Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững (RCV-CIEM)

Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội.

Thứ 3 08:00

01

Tháng 9

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : VCCI. Bộ Tài chính.

Địa điểm: Hà Nội. Hà Nội.