Theo dõi (3)

Tổng hợp vướng mắc Thông tư số 38/2015/TT-BTC và Thông tư số 39/2018/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Ngày đăng: 09:45 09-05-2019 | 900 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu,

Phạm vi điều chỉnh

Thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Bộ Tài chính hiện đang tiến hành rà soát những vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 38/2015/TT-BTC và Thông tư số 39/2018/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để tổng kết, sửa đổi 02 Thông tư này.

Để công tác này được thực hiện có hiệu quả, qua đó nhận diện chính xác các vấn đề, tìm giải pháp khắc phục, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng đề nghị Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội chia sẻ thông tin, đánh giá về những bất cập, chồng chéo, vướng mắc liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu xuất phát từ quá trình thực hiện Thông tư số 38/2015/TT-BTC và Thông tư số 39/2018/TT-BTC của mình và/hoặc các doanh nghiệp thành viên.

Góp ý, chia sẻ của Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp vui lòng nêu ngắn gọn các vướng mắc, bất cập và chỉ dẫn tới các quy định cụ thể trong các văn bản liên quan, nếu có.

Để giúp Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp góp ý thuận lợi, VCCI đã sơ thảo Bản Gợi ý các vấn đề, được đính kèm Công văn này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 24/05/2019 để kịp tổng hợp gửi Bộ Tài chính

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.

Phiên bản 1

Thông tư 38/2015 TT-BTC

Ngày nhập

09/05/2019

Đã xem

900 lượt xem

Thông tư 39/2018 TT-BTC

Ngày nhập

09/05/2019

Đã xem

900 lượt xem

Công văn xin ý kiến rà soát 02 Thông tư

Ngày nhập

09/05/2019

Đã xem

900 lượt xem

Gợi ý góp ý 02 Dự thảo

Ngày nhập

09/05/2019

Đã xem

900 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 1 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com