Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Việt Nam-Cuba giai đoạn 2019-2022

Ngày đăng: 11:27 16-05-2019 | 1755 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu các loại hàng hóa có quy định trong Biểu thuế (lương thực, thực phẩm, gia vị, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, dược phẩm,…) từ Cuba.,

Phạm vi điều chỉnh

Thuế nhập khẩu hàng hóa từ Cuba

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp                             

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Việt Nam-Cuba giai đoạn 2019-2022 (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt; điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt, thuế suất đối với hàng hóa từ khu phi thuế quan của Việt Nam,… Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu các loại hàng hóa có quy định trong Biểu thuế (lương thực, thực phẩm, gia vị, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, dược phẩm,…) từ Cuba.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo, Tờ trình và Phụ lục vui lòng xem file đính kèm phía dưới. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 06/06/2019 để kịp tổng hợp gửi Bộ Tài chính.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Lĩnh vực liên quan

Hải quan, xuất nhập khẩu, Thuế

Phiên bản 1

Nghị định Vn-Cuba

Ngày nhập

16/05/2019

Đã xem

1755 lượt xem

Phụ lục nghị định (1)

Ngày nhập

16/05/2019

Đã xem

1755 lượt xem

Phụ lục Nghị định (2)

Ngày nhập

16/05/2019

Đã xem

1755 lượt xem

Tờ trình

Ngày nhập

16/05/2019

Đã xem

1755 lượt xem

Biểu thuế đính kèm nghị định

Ngày nhập

16/05/2019

Đã xem

1755 lượt xem

Cv xin ý kiến

Ngày nhập

16/05/2019

Đã xem

1755 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 6

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com