Theo dõi (1)

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay

Ngày đăng: 17:09 12-07-2018 | 731 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến sản xuất, mua bán, khai thác, bảo dưỡng tàu bay; huấn luyện, đào tạo cho nhân viên hàng không,

Phạm vi điều chỉnh

tiêu chuẩn đủ điều kiện bay, khai thác tàu bay, tiêu chuẩn chuyên môn của nhân viên hàng không trong lĩnh vực khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay và cơ sở y tế giám định sức khoẻ cho nhân viên hàng không

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến tiêu chuẩn, yêu cầu an toàn hàng không trong các khía cạnh: khai thác tàu bay, điều kiện bay, trang thiết bị của tàu bay, chuyên môn của nhân viên hàng không, thủ tục cấp giấy phép cho phi công…Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến sản xuất, mua bán, khai thác, bảo dưỡng tàu bay; huấn luyện, đào tạo cho nhân viên hàng không.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Bộ hồ sơ (gồm Tờ trình, Bảng so sánh nội dung sửa đổi, Đánh giá tác động) được đính kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 02/8/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư về Quy chế An toàn hàng không

Ngày nhập

12/07/2018

Đã xem

731 lượt xem

Tờ trình Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

12/07/2018

Đã xem

731 lượt xem

Bảng so sánh Bộ Quy chế hiện hành với bản mới sửa đổi, bổ sung

Ngày nhập

12/07/2018

Đã xem

731 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động

Ngày nhập

12/07/2018

Đã xem

731 lượt xem

Danh mục tài liệu áp dụng

Ngày nhập

12/07/2018

Đã xem

731 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com