Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Bản Thỏa Thuận Việt Nam-Campuchia

Ngày đăng: 16:45 30-05-2019 | 949 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu các loại hàng hóa có trong Danh mục (lương thực, thực phẩm, lá thuốc lá,…) từ Campuchia.,

Phạm vi điều chỉnh

Hàng hóa nhập khẩu từ Campuchia

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp                             

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa Thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam và Campuchia giai đoạn 2019-2020 (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo ban hành Danh mục các mặt hàng được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt; Danh mục hàng hóa nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan có xuất xứ từ Campuchia; thuế suất và điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với các mặt hàng trong Danh mục nêu trên. Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu các loại hàng hóa có trong Danh mục (lương thực, thực phẩm, lá thuốc lá,…) từ Campuchia.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo, Tờ trình và Phụ lục vui lòng xem bên dưới bài viết. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 20/06/2019 để kịp tổng hợp gửi Bộ Tài chính.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

30/05/2019

Đã xem

949 lượt xem

Dự thảo Tờ trình

Ngày nhập

30/05/2019

Đã xem

949 lượt xem

Phụ lục

Ngày nhập

30/05/2019

Đã xem

949 lượt xem

CV xin y kien

Ngày nhập

30/05/2019

Đã xem

949 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com