Theo dõi (1)

Phương án cắt giảm, đơn giản hoá điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày đăng: 15:30 07-05-2018 | 1152 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các cơ sở giáo dục, trung tâm giáo dục, hướng nghiệp, đào tạo ngoại ngữ, tin học; doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; doanh nghiệp kiểm định chất lượng giáo dục,

Phạm vi điều chỉnh

điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng Phương án cắt giảm, đơn giản hoá điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phương án cắt giảm, đơn giản hoá các điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP và Nghị định số 46/2017/NĐ-CP, trong đó cắt giảm 75 điều kiện, đơn giản hoá 16 điều kiện trên tổng số 212 điều kiện hiện có. Dự kiến văn bản sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các cơ sở giáo dục (mầm non, phổ thông, cao đẳng, đại học); trung tâm giáo dục, hướng nghiệp, đào tạo ngoại ngữ, tin học; doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; doanh nghiệp kiểm định chất lượng giáo dục.

Để đảm bảo tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đính kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 18/05/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.

Phiên bản 1

Phuong an de xuat cat giam DKKD GD-DT

Ngày nhập

07/05/2018

Đã xem

1152 lượt xem

scan_Phuong an de xuat cat giam DKKD GD-DT

Ngày nhập

07/05/2018

Đã xem

1152 lượt xem

Phu luc DGH DKKD GD-DT

Ngày nhập

07/05/2018

Đã xem

1152 lượt xem

scan_Phu luc DGH DKKD GD-DT

Ngày nhập

07/05/2018

Đã xem

1152 lượt xem

CV xin yk DN PA DGH DKKD GD-DT

Ngày nhập

07/05/2018

Đã xem

1152 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Bộ Giáo dục và Đào tạo

Loại tài liệu Văn bản khác

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 1 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com