Theo dõi (0)

Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

Ngày đăng: 10:46 03-04-2015 | 965 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang soạn thảo dự thảo Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội vui lòng xem toàn văn dự thảo tại file đính kèm đây.

Trân trọng cảm ơn.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

Ngày nhập

03/04/2015

Đã xem

965 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com