Theo dõi (1)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục

Ngày đăng: 15:10 23-11-2017 | 5739 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Luật Giáo dục 2005,

Phạm vi điều chỉnh

Các cơ sở giáo dục

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

         Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo Luật dự kiến sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Luật Giáo dục hiện hành, trong đó có: ưu đãi dành cho các doanh nghiệp đầu tư vào giáo dục ở các vùng khó khăn, cho phép một số cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, quy định về quyền tài sản và chuyển nhượng vốn khi mở cơ sở giáo dục…  Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, các cá nhân, tổ chức dự đang hoặc sẽ đầu tư trong lĩnh vực này.

         Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

    Toàn văn Dự thảo, Tờ trình và Gợi ý góp ý được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 11/12/2017 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Lĩnh vực liên quan

Giáo dục

Phiên bản 1

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục

Ngày nhập

23/11/2017

Đã xem

5739 lượt xem

Tóm tắt dự thảo và gợi ý góp ý

Ngày nhập

23/11/2017

Đã xem

5739 lượt xem

Tờ trình Chính phủ

Ngày nhập

23/11/2017

Đã xem

5739 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Giáo dục và Đào tạo

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com