Theo dõi (1)

Luật Chăn nuôi

Ngày đăng: 11:02 17-11-2017 | 8861 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi trên lãnh thổ Việt Nam,

Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về quản lý trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi chăn nuôi, sản xuất chăn nuôi, động vật làm cảnh và động vật bán hoang dã gây nuôi, chế biến, xuất nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi; trách nhiệm quản lý nhà nước về chăn nuôi.

Tóm lược dự thảo

Phiên bản 1

Dự thảo Luật Chăn nuôi

Ngày nhập

17/11/2017

Đã xem

8861 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động chính sách trong đề nghị xây dựng Luật Chăn nuôi

Ngày nhập

17/11/2017

Đã xem

8861 lượt xem

Báo cáo tổng kết thi thành pháp lệnh và pháp luật

Ngày nhập

17/11/2017

Đã xem

8861 lượt xem

Tờ trình xây dựng chăn nuôi

Ngày nhập

17/11/2017

Đã xem

8861 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com