Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-NHNN quy định các yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng

Ngày đăng: 08:46 12-10-2020 | 491 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các tổ chức phát hành thẻ, tổ chức thanh toán thẻ, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán có trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng,

Phạm vi điều chỉnh

sửa đổi quy định về mã hóa mạnh, yêu cầu truy cập vào hệ thống thanh toán; bổ sung quy định về biện pháp che giấu địa chỉ mạng nội bộ, mã hóa kết nối truy cập quản trị từ xa, yêu cầu về truy cập vào hệ thống thanh toán thẻ, kiểm soát tài khoản không hoạt động trong thời gian dài, che giấu thông tin thẻ và kiểm soát nhân sự, bảo vệ các biện pháp giám sát vật lý, giám sát truy cập

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-NHNN quy định các yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. So với quy định hiện hành, Dự thảo sửa đổi quy định về mã hóa mạnh, yêu cầu truy cập vào hệ thống thanh toán; bổ sung quy định về biện pháp che giấu địa chỉ mạng nội bộ, mã hóa kết nối truy cập quản trị từ xa, yêu cầu về truy cập vào hệ thống thanh toán thẻ, kiểm soát tài khoản không hoạt động trong thời gian dài, che giấu thông tin thẻ và kiểm soát nhân sự, bảo vệ các biện pháp giám sát vật lý, giám sát truy cập. Dự kiến văn bản trên sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của các tổ chức phát hành thẻ, tổ chức thanh toán thẻ, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán có trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Thuyết minh được đăng tải đính kèm dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 29/10/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến Dự thảo Thông tư về điều kiện kỹ thuật an toàn bảo mật với thiết bị thanh toán thẻ ngân hàng

Ngày nhập

12/10/2020

Đã xem

491 lượt xem

Dự thảo Thông tư về điều kiện kỹ thuật an toàn bảo mật với thiết bị thanh toán thẻ ngân hàng

Ngày nhập

12/10/2020

Đã xem

491 lượt xem

Bảng so sánh và Thuyết minh

Ngày nhập

12/10/2020

Đã xem

491 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com