Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2016/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành Ngân hàng

Ngày đăng: 14:41 07-06-2019 | 972 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các tổ chức tín dụng, ngân hàng...,

Phạm vi điều chỉnh

Trình tự, thủ tục liên quan tới hoạt động thanh tra ngân hàng

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp                             

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2016/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành Ngân hàng (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi quy định về thẩm quyền thanh tra, thanh tra lại của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Giám đốc NHNN chi nhánh, Chánh Thanh tra, giám sát NHNN chi nhánh; tiêu chuẩn của Trưởng đoàn thanh tra; trình tự thủ tục tiến hành cuộc thanh tra theo kế hoạch, đột xuất... Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến các tổ chức tín dụng.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo, Bảng so sánh và thuyết minh xin vui lòng xem file bên dưới. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 27/06/2019 để kịp tổng hợp gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo

Ngày nhập

07/06/2019

Đã xem

972 lượt xem

Bản thuyết minh

Ngày nhập

07/06/2019

Đã xem

972 lượt xem

CV xin ý kiến

Ngày nhập

07/06/2019

Đã xem

972 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com