Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC và Thông tư 39/2018/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Ngày đăng: 14:17 21-07-2020 | 708 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế và quản lý thuế với hàng hóa xuất nhập khẩu

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp                                  

Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi, bổ sung nhóm quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan (thủ tục hải quan trong một số trường hợp: gửi thiếu hàng; hàng hóa xuất khẩu đã thông quan hoặc giải phóng hàng thay đổi cảng nhận hàng, cảng xếp hàng; hàng hóa chịu sự giám sát hải quan trong quá trình vận chuyển có thay đổi phương thức vận chuyển; hàng vận chuyển độc lập; hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất); nhóm quy định về thuế và quản lý thuế xuất nhập khẩu (đối tượng kiểm tra việc khai báo và xác định trị giá hải quan; về xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu; thời hạn nộp thuế…). Dự kiến văn bản có ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu; doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đại lý thực hiện thủ tục hải quan.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 05/08/2020 để kịp thời tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến

Ngày nhập

21/07/2020

Đã xem

708 lượt xem

Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Ngày nhập

21/07/2020

Đã xem

708 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com