Theo dõi (1)

Thông tư quy định việc đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập

Ngày đăng: 14:24 30-10-2018 | 372 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Y tế

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Thông tư quy định việc đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo có một số quy định liên quan đến việc lập kế hoạch, phương thức, hình thức tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp trang thiết bị y tế của cơ sở y tế công lập. Dự kiến văn bản sẽ có ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các loại trang thiết bị y tế có tham gia cung cấp sản phẩm cho các cơ sở y tế công lập.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 18/11/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355;

Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Lĩnh vực liên quan

Đấu thầu, Trang thiết bị y tế

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập

Ngày nhập

30/10/2018

Đã xem

372 lượt xem

Phụ lục: Mẫu báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu

Ngày nhập

30/10/2018

Đã xem

372 lượt xem

Phụ lục: Mẫu báo cáo vi phạm của nhà thầu trong đấu thầu

Ngày nhập

30/10/2018

Đã xem

372 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Y tế

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com