Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 12/2017/TT-BCT về trình tự thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực

Ngày đăng: 10:25 24-04-2018 | 910 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Công ty điện lực,

Phạm vi điều chỉnh

Công ty điện lực

Tóm lược dự thảo

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 12/2017/TT-BCT

Ngày nhập

24/04/2018

Đã xem

910 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com