Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 57/2015/TT-BCA hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy (PCCC) đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Ngày đăng: 11:20 01-06-2020 | 4384 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công an

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp sử dụng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; các tổ chức kinh doanh dịch vụ PCCC và các tổ chức khác có liên quan trong hoạt động PCCC., ,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Công an đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 57/2015/TT-BCA hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy (PCCC) đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi các quy định về: đối tượng phải trang bị phương tiện PCCC là “ô tô từ 10 chỗ ngồi trở lên”; danh mục, định mức trang bị phương tiện PCCC đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; các quy định khác mà doanh nghiệp đề xuất. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp sử dụng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; các tổ chức kinh doanh dịch vụ PCCC và các tổ chức khác có liên quan trong hoạt động PCCC.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản này, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 16/06/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui ong gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Lĩnh vực liên quan

Bộ Công an, Phòng cháy chữa cháy

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến

Ngày nhập

01/06/2020

Đã xem

4384 lượt xem

Tờ trình

Ngày nhập

01/06/2020

Đã xem

4384 lượt xem

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

01/06/2020

Đã xem

4384 lượt xem

Phiên bản 2

Dự thảo Thông tư lần 3

Ngày nhập

01/06/2020

Đã xem

4384 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com