Theo dõi (4)

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán

Ngày đăng: 16:02 22-04-2019 | 2634 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các cơ quan, tổ chức có cung ứng và sử dụng dịch vụ trung gian thanh toán,

Phạm vi điều chỉnh

Hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp                              

Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán (sau đây gọi tắt là Dự thảo). Dự thảo dự kiến bỏ đối tượng áp dụng là các ngân hàng thương mại, bổ sung quy định về hệ thống bù trừ điện tử, sửa đổi quy định về ví điện tử, quy định rõ quyền và trách nhiệm của các ngân hàng, bổ sung 10 Phụ lục mẫu đơn… Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả các doanh nghiệp có cung ứng và sử dụng dịch vụ trung gian thanh toán.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải cùng bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 14/05/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

DT TT sua doi TT 39/2014/TT-NHNN huong dan ve dich vu trung gian thanh toan

Ngày nhập

22/04/2019

Đã xem

2634 lượt xem

Ban so sanh và thuyet minh

Ngày nhập

22/04/2019

Đã xem

2634 lượt xem

190422_CV xin yk DT TT sua doi TT 39/2014/TT-NHNN huong dan ve dich vu trung gian thanh toan

Ngày nhập

22/04/2019

Đã xem

2634 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com