Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 về quản lý thuốc thú y

Ngày đăng: 11:18 29-03-2018 | 1202 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Doanh ngiệp sản xuất thuốc thú y, Doanh nghiệp chăn nuôi,

Phạm vi điều chỉnh

Doanh nghiệp chăn nuôi, doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất, nhập khẩu thuốc thú y

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 về quản lý thuốc thú y (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của đối tượng chịu tác động. Dự thảo Thông tư dự kiến sửa đổi, bổ sung một số nội dung như: bổ sung quy định trường hợp miễn lấy mẫu kiểm tra chất lượng; thay đổi tần suất lấy mẫu kiểm tra; bổ sung trường hợp không phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y; quy định sử dụng vắc xin thú y trong thời gian lấy mẫu kiểm tra chất lượng… Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất, nhập khẩu, phân phối thuốc thú y, vắc xin thú y.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 11/4/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư về quản lý thuốc thú y

Ngày nhập

29/03/2018

Đã xem

1202 lượt xem

Dự thảo bản PDF

Ngày nhập

29/03/2018

Đã xem

1202 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com