Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, văn bản có quy định về chế độ báo cáo định kỳ

Ngày đăng: 16:39 30-05-2019 | 820 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán,

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư có quy định về chế độ báo cáo định kỳ (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi quy định về chế độ báo cáo định kỳ của các hoạt động: thông tin tín dụng, chứng thư số, lặp đặt ATM, cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, kết quả thực hiện Kế hoạch khắc phục việc sở hữu cổ phần vượt giới hạn, hệ thống kiểm soát nội bộ, ký quỹ và quản lý tiền ký quỹ, công tác an toàn kho quỹ…Dự kiến văn bản có ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và các tổ chức tín dụng tại Việt Nam.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo, Bản thuyết minh và Phụ lục được đăng tải kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 20/06/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

30/05/2019

Đã xem

820 lượt xem

Phụ lục

Ngày nhập

30/05/2019

Đã xem

820 lượt xem

Bản thuyết minh

Ngày nhập

30/05/2019

Đã xem

820 lượt xem

Công văn xin ý kiến Dự thảo

Ngày nhập

30/05/2019

Đã xem

820 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com