Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông

Ngày đăng: 17:14 02-04-2018 | 1040 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu các thiết bị viễn thông; các thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện; các thiết bị điện tử và công nghệ thông tin (trừ các thiết bị sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật),

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo có nhiều sửa đổi, bổ sung như: hạn chế các trường hợp không phải công bố hợp quy, rút ngắn thời gian đánh giá và cấp giấy chứng nhận hợp quy, tách quy trình, thủ tục công bố hợp quy riêng biệt đối với sản phẩm sản xuất trong nước và sản phẩm nhập khẩu,…

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động. So với các quy định hiện hành, Dự thảo có nhiều sửa đổi, bổ sung một số quy định mới như: hạn chế các trường hợp không phải công bố hợp quy, rút ngắn thời gian đánh giá và cấp giấy chứng nhận hợp quy, tách thành quy trình, thủ tục công bố hợp quy riêng biệt đối với sản phẩm sản xuất trong nước và sản phẩm nhập khẩu,… Dự kiến, các quy định này sẽ tác động trực tiếp đến các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu các thiết bị viễn thông; các thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện; các thiết bị điện tử và công nghệ thông tin (trừ các thiết bị sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật).

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Văn bản.

Toàn văn Dự thảo và các tài liệu đính kèm được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 18/04/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.

Phiên bản 1

Dự thảo TT sđ, bs Thông tư 30/2011/TT-BTTTT về chứng nhận và công bố hợp quy sản phẩm chuyên ngành CNTT

Ngày nhập

02/04/2018

Đã xem

1040 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com