Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản

Ngày đăng: 15:59 21-06-2019 | 616 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến vận chuyển, xuất nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật thủy sản.,

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về Giấy khai báo thông tin chuyển tải và nội dung Bản sao Giấy xác nhận do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia nơi có cảng trung chuyển cấp trong Hồ sơ khai báo kiểm dịch sản phẩm động vật thủy hải sản nhập khẩu gián tiếp từ tàu đánh bắt hải sản nước ngoài chuyển tải tại cảng trung chuyển của nước ngoài về Việt Nam

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp                          

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về Giấy khai báo thông tin chuyển tảinội dung Bản sao Giấy xác nhận do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia nơi có cảng trung chuyển cấp trong Hồ sơ khai báo kiểm dịch sản phẩm động vật thủy hải sản nhập khẩu gián tiếp từ tàu đánh bắt hải sản nước ngoài chuyển tải tại cảng trung chuyển của nước ngoài về Việt Nam. Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến vận chuyển, xuất nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật thủy sản.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đính kèm bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 08/07/2019 để kịp tổng hợp gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo và Phụ lục

Ngày nhập

21/06/2019

Đã xem

616 lượt xem

Công văn xin ý kiến

Ngày nhập

21/06/2019

Đã xem

616 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com