Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an

Ngày đăng: 14:17 26-09-2016 | 479 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công an

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính
gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội

Hiện
nay, Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định việc kiểm tra nhà nước về
chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an
(sau
đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo
quy định các đối tượng hàng hóa nhập khẩu
có khả năng gây mất an toàn thuộc diện phải kiểm tra
(thiết bị phòng cháy,
chữa cháy, thiết bị kiểm tra tốc độ xe cơ giới, chất nổ, vật liệu nổ, súng săn,
súng thể thao… ); hồ sơ đăng ký kiểm
tra; nội dung kiểm tra
(sự phù hợp của hàng hóa, nhãn hàng hóa, thử nghiệm mẫu
hàng hóa);

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của của doanh nghiệp,
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp
hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo nêu trên.

Toàn văn Dự thảo và gợi ý góp ý được đăng tải trên trang
web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn
– Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội
trước ngày 5/10/2016
để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn
bản góp ý vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế
VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 04. 35770632/ 04. 66836545; Fax: 04.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/
xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý
Doanh nghiệp/ Hiệp hội.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an

Ngày nhập

26/09/2016

Đã xem

479 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com