Theo dõi (0)

Dự thảo Thông tư quy định việc đánh giá, xác nhận và thẩm định kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

Ngày đăng: 09:44 09-01-2015 | 1217 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Khoa học và Công nghệ

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Cơ quan, Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Thông tư quy định việc đánh giá, xác nhận và thẩm định kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự kiến văn bản khi được ban hành sẽ tác động đến doanh nghiệp, đơn vị có hoạt động liên quan đến khoa học công nghệ trong việc đề nghị đánh giá, xác nhận, thẩm định và ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội/Cơ quan đóng góp ý kiến đối với Dự thảo nêu trên.

Toàn văn Dự thảogợi ý góp ý được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội/Cơ quan trước ngày 23/01/2015 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản góp ý vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax/email):

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 04. 35770632/ 04. 35742022 (máy lẻ: 355); Fax: 04.35771459

Email: thanhhoa@vcci.com.vn/thanhhoa811@gmail.com

Các ý kiến của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội/Cơ quan sẽ được tổng hợp và đính kèm văn bản góp ý của VCCI gửi Ban soạn thảo đồng thời được đăng tải tại website: www.vibonline.com.vn.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội/Cơ quan.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư quy định việc đánh giá, xác nhận và thẩm định kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

Ngày nhập

09/01/2015

Đã xem

1217 lượt xem

Gợi ý góp ý Dự thảo Thông tư quy định việc đánh giá, xác nhận và thẩm định kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

Ngày nhập

09/01/2015

Đã xem

1217 lượt xem

Phụ lục Dự thảo Thông tư quy định việc đánh giá, xác nhận và thẩm định kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

Ngày nhập

09/01/2015

Đã xem

1217 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Khoa học và Công nghệ

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com