Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định việc công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

Ngày đăng: 10:00 16-10-2017 | 18574 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

doanh nghiệp liên quan đến nhân sự công nghệ thông tin có chứng chỉ nước ngoài làm việc tại Việt Nam,

Phạm vi điều chỉnh

tiêu chí, quy trình công nhận chứng chỉ do tổ chức nước ngoài cấp sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin quy đinh tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

Tóm lược dự thảo

Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định việc công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin (CNTT) của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT. Dự kiến văn bản có tác động đến hoạt động của doanh nghiệp liên quan đến nhân sự CNTT có chứng chỉ nước ngoài làm việc tại Việt Nam về các nội dung: tiêu chí công nhận chứng chỉ, thủ tục để được công nhận; trách nhiệm của đại diện ủy quyền của tổ chức nước ngoài cấp chứng chỉ
Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo này.
Toàn văn các Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 25/10/2017 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.
Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):
Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459
Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư quy định việc công nhận chứng chỉ CNTT của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT

Ngày nhập

16/10/2017

Đã xem

18574 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Thông tin và Truyền thông

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com