Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 04/2013/TT-BTTTT quy định về quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM đến năm 2020

Ngày đăng: 10:23 29-08-2017 | 1434 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Đài phát thanh, đài phát thanh – truyền hình sử dụng kênh tần số phát thanh FM.,

Phạm vi điều chỉnh

Phân kênh, phân bổ kênh tần số phát thanh FM, ấn định và sử dụng tần số vô tuyến điện

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 04/2013/TT-BTTTT quy định về quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM đến năm 2020

Ngày nhập

29/08/2017

Đã xem

1434 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Thông tin và Truyền thông

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com