Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư dự kiến thay thế Thông tư số 15/2011/TT-BTTTT ngày 28/06/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính

Ngày đăng: 17:32 05-06-2018 | 4797 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính tại Việt Nam.,

Phạm vi điều chỉnh

Sửa đổi bổ sung các nội dung công bố chất lượng bưu chính; báo cáo; kiểm tra và công khai thông tin về chất lượng dịch vụ bưu chính.

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem chi tiết dự thảo.

Phiên bản 1

DTTT qd quan ly chat luong dich vu buu chinh

Ngày nhập

05/06/2018

Đã xem

4797 lượt xem

CV xin y kien Dự thảo Thông tư quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính

Ngày nhập

05/06/2018

Đã xem

4797 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Thông tin và Truyền thông

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com