Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gi về dân cư

Ngày đăng: 17:54 03-10-2017 | 1256 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế
độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu
quốc gia về dân cư (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác
động. Dự thảo Thông tư quy định mức thu phí khai thác dữ liệu tổng hợp dân cư cấp
tỉnh (250.000 đồng/báo cáo), cấp quận, huyện (200.000 đồng/báo cáo), cấp xã,
phường, thị trấn (150.000đồng/báo cáo), mức thu phí khai thác dữ liệu chi tiết dân
cư (800.000 đồng/01 thông tin về công dân) và mức phí dịch vụ xác minh nhân thân
(10.000đồng/bản). Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp nghiên
cứu thị trường, các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa và các công ty bất động sản.
Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của
doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý
Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.
Toàn văn Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ
http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của
Quý Đơn vị trước ngày 15/10/2017 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.
Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):
Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459
Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Lĩnh vực liên quan

Bộ Tài chính

Phiên bản 1

Ý kiến về dự thảo ( 1 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com