Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư Quy định về hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dung, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ngày đăng: 16:05 26-10-2016 | 719 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư quy định về hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định về hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. So với các văn bản hiện hành thì dự kiến Dự thảo sẽ có khá nhiều quy định được bổ sung, sửa đổi liên quan đến các đối tượng tổ chức được thực hiện nghiệp vụ bao thanh toán; các quyền, nghĩa vụ cơ bản của những tổ chức này và các trường hợp không được bao thanh toán. Ngoài ra, Dự thảo cũng hoàn thiện thêm các quy định mang tính nội dung của hoạt động bao thanh toán, đồng thời bổ sung một quy định mới về hoạt động bao thanh toán bằng phương tiện điện tử.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo, Thuyết minh, Bản so sánh và Gợi ý góp ý được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 10/11/2016 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội. 

Điện thoại: 04.35770632/04.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 04.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.


[1] Thay thế các văn bản, quy định sau: Quyết định số 1096/2004/QĐ-NHNN; Quyết định số
30/2008/QĐ-NHNN; Điều 8 Thông tư số 24/2011/TT-NHNN; Công văn số 676/NHNN-CSTT;
Văn bản số 991/NHNN-TTGSNH; Điều 2 và khoản 2 Điều 3 Thông tư số 14/2016/TT-NHNN.

 

 

 

 

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư Quy định về hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dung, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ngày nhập

26/10/2016

Đã xem

719 lượt xem

Bản so sánh Dự thảo với văn bản hiện hành

Ngày nhập

26/10/2016

Đã xem

719 lượt xem

Bản thuyết minh Dự thảo

Ngày nhập

26/10/2016

Đã xem

719 lượt xem

Bản gợi ý góp ý của VCCI

Ngày nhập

26/10/2016

Đã xem

719 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com