Theo dõi (1)

Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ của Ngân hàng Nhà nước

Ngày đăng: 15:22 08-05-2019 | 3110 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ của Ngân hàng Nhà nước. Vui lòng xem theo file đính kèm bên dưới

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư báo cáo định kỳ

Ngày nhập

08/05/2019

Đã xem

3110 lượt xem

Bản thuyết minh

Ngày nhập

08/05/2019

Đã xem

3110 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com