Dự thảo Thông tư quy định quy trình, phương pháp xác định và các mẫu biểu thống kê sản lượng khoáng sản khai thác thực tế

Ngày đăng: 09:48 18-10-2017 | 13044 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản theo giấy phép do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp.,

Phạm vi điều chỉnh

nội dung công tác quản lý, kiểm soát sản lượng khoáng sản khai thác thực tế đối với tài nguyên khoáng sản nằm trong khu vực được phép khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định của pháp luật về khoáng sản

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng 02 Dự thảo có tác động đến hoạt động của các doanh nghiệp thăm dò, khai thác khoáng sản, bao gồm:

  • Thông tư quy định quy trình, phương pháp xác định và các mẫu biểu thống kê sản lượng khoáng sản khai thác thực tế quy định cụ thể đối với 03 loại mỏ: (i) các mỏ khoáng sản không sử dụng vật liệu nổ; (ii) các mỏ kim loại, nhiên liệu có sử dụng vật liệu nổ và (iii) các mỏ nước khoáng;
  • Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả, phương thức hoàn trả; quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản do nhà nước đã đầu tư[1] quy định cụ thể phương pháp xác định số liệu, thông tin về kết quả đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo nêu trên.

Toàn văn 02 Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 30/10/2017 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Góp ý vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.

[1] Thay thế Thông tư liên tịch số 186/2009/TTLT-BTC-BTNMT và Thông tư liên tịch số 64/2012/TTLT-BTC-BTNMT

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

18/10/2017

Đã xem

13044 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com