Theo dõi (0)

Dự thảo Thông tư Quy định quản lý việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Ngày đăng: 16:15 16-12-2013 | 1635 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Khoa học và Công nghệ

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đang soạn thảo Dự thảo Thông tư quy định quản lý việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng (sau đây gọi tắt là Dự thảo). Dự kiến văn bản khi được ban hành sẽ có tác động tới các hoạt động của doanh nghiệp liên quan đến nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ (bao gồm cả phụ tùng, bộ phận thay thế) đã qua sử dụng.

Ý kiến của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội xuất phát từ thực tiễn kinh doanh và kinh nghiệm nghiên cứu trong lĩnh vực này sẽ có ý nghĩa quan trọng giúp Ban soạn thảo hoàn thiện Dự thảo phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy, để bảo đảm tính hợp lý, minh bạch, thống nhất, khả thi, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo nêu trên.

Toàn văn Dự thảo và Gợi ý góp ý vui lòng xem file đính kèm. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 07/01/2014 để kịp tổng hợp gửi Ban Soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04. 35770632 (c.Hoa)/ 04. 35742022-máy lẻ 355 (c.Hồng)

Fax: 04.35771459

Email: thanhhoa@vcci.com.vn/thanhhoa811@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư Quy định quản lý việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Ngày nhập

16/12/2013

Đã xem

1635 lượt xem

Tóm tắt và gợi ý góp ý một số nội dung của Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

16/12/2013

Đã xem

1635 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com