Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập

Ngày đăng: 09:22 09-05-2018 | 4294 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

doanh nghiệp bưu chính, doanh nghiệp thường xuyên sử dụng dịch vụ bưu chính phổ cập,

Phạm vi điều chỉnh

mức giá cước tối đa dịch vụ thư, bưu thiếp thông thường trong nước và nước ngoài

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập (sau đây gọi tắt là Dự thảo). Dự thảo quy định về mức giá cước tối đa dịch vụ thư, bưu thiếp trong nước và nước ngoài. Dự thảo sẽ thay thế Thông tư số 20/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông. Dự kiến văn bản sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các doanh nghiệp bưu chính và các doanh nghiệp thường xuyên sử dụng dịch vụ bưu chính phổ cập.

Để đảm bảo tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đính kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 18/05/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.

Phiên bản 1

CV xin yk TT mức giá bưu chính

Ngày nhập

09/05/2018

Đã xem

4294 lượt xem

Dự thảo giá cước bưu chính

Ngày nhập

09/05/2018

Đã xem

4294 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Thông tin và Truyền thông

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com