Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định về cơ chế kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng - thay thế Thông tư số 07/2013/TT-NHNN

Ngày đăng: 15:07 24-04-2019 | 6801 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

tổ chức tín dụng tại Việt Nam.,

Phạm vi điều chỉnh

Lĩnh vực tài chính

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định về cơ chế kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng – thay thế Thông tư số 07/2013/TT-NHNN (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định một số nội dung trọng tâm về: kiểm soát đặc biệt, công bố thông tin kiểm soát đặc biệt, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Ban kiểm soát đặc biệt,…Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các tổ chức tín dụng tại Việt Nam.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Bản Thuyết minh được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 21/05/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo. Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Du thao TT KSĐB

Ngày nhập

24/04/2019

Đã xem

6801 lượt xem

Ban thuyet minh

Ngày nhập

24/04/2019

Đã xem

6801 lượt xem

190424 CV xin y kien DT quy dinh kiem soat dac biet doi voi TCTD

Ngày nhập

24/04/2019

Đã xem

6801 lượt xem

190424-Cv xin y kien DT quy dinh kiem soat dac biet dv TCTD

Ngày nhập

24/04/2019

Đã xem

6801 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 1 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com