Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện kết nối ray đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng với đường sắt quốc gia

Ngày đăng: 10:54 08-03-2018 | 1426 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến việc kết nối ray đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng với đường sắt quốc gia và việc kết nối ray các tuyến đường sắt đô thị.,

Phạm vi điều chỉnh

sửa đổi, bổ sung nguyên tắc kết nối, điều kiện và nội dung kết nối các tuyến đường sắt, nội dung các loại hồ sơ liên quan,…

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem chi tiết dự thảo.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện kết nối ray đường sắt

Ngày nhập

08/03/2018

Đã xem

1426 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com