Theo dõi (0)

Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp, buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên doanh nghiệp, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp tên doanh nghiệp vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ

Ngày đăng: 14:13 28-10-2015 | 986 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Khoa học và Công nghệ

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thay đổi tên doanh nghiệp (DN), buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên DN, thu hồi GCNĐKDN trong trường hợp tên DN vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự kiến văn bản sẽ có ảnh hưởng đến các hoạt động như đăng ký/thay đổi tên DN, bảo vệ tên DN trên khía cạnh sở hữu trí tuệ và dịch vụ pháp lý liên quan đến các hoạt động này.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Gợi ý góp ý được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 14/11/2015 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.35770632/04.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 04.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluatvcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thay đổi tên doanh nghiệp, buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên DN, thu hồi GCNĐKDN trong trường hợp tên DN vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ

Ngày nhập

28/10/2015

Đã xem

986 lượt xem

Gợi ý góp ý Thông tư liên tịch hướng dẫn thay đổi tên doanh nghiệp (DN), buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên DN, thu hồi GCNĐKDN trong trường hợp tên DN vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ

Ngày nhập

28/10/2015

Đã xem

986 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Khoa học và Công nghệ

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com