Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam (thay thế Thông tư số 03/2004/TT-NHNN ngày 25/5/2004)

Ngày đăng: 08:44 07-11-2013 | 807 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang soạn thảo Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam (thay thế Thông tư số 03/2004/TT-NHNN ngày 25/5/2004) (sau đây gọi tắt là Dự thảo). Dự kiến văn bản khi được ban hành sẽ có tác động tới các tổ chức tín dụng, cá nhân, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến đầu tư gián tiếp nước ngoài.


Ý kiến của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội xuất phát từ thực tiễn kinh doanh và kinh nghiệm nghiên cứu trong lĩnh vực này sẽ có ý nghĩa quan trọng giúp Ban soạn thảo hoàn thiện Dự thảo phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy, để bảo đảm tính hợp lý, minh bạch, thống nhất, khả thi của văn bản, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo nêu trên.


Toàn văn Dự thảo vui lòng xem file đính kèm. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 29/11/2013 để kịp tổng hợp gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.


Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04. 35770632/ 04. 35742022 (máy lẻ: 355); Fax: 04.35771459

Email: thanhhoa@vcci.com.vn/thanhhoa811@gmail.com


Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội vui lòng theo dõi website của VCCI để có thông tin về các dự thảo văn bản pháp luật khác liên quan đến doanh nghiệp đang được lấy ý kiến.


Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Tóm tắt một số nội dung của Dự thảo và gợi ý góp ý

Ngày nhập

07/11/2013

Đã xem

807 lượt xem

Bảng so sánh Thông tư số 03/2004/TT-NHNN ngày 25/5/2004 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

07/11/2013

Đã xem

807 lượt xem

Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam (thay thế Thông tư số 03/2004/TT-NHNN ngày 25/5/2004)

Ngày nhập

07/11/2013

Đã xem

807 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com