Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (HĐND cấp tỉnh) – thay thế Thông tư số 250/2016/TT-BTC

Ngày đăng: 17:27 09-07-2019 | 431 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Tất cả các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp                          

Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (HĐND cấp tỉnh) – thay thế Thông tư số 250/2016/TT-BTC (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về danh mục các khoản phí, lệ phí; nguyên tắc, căn cứ xác định mức thu; các trường hợp được miễn, giảm; quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND cấp tỉnh. Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảoBản Thuyết minh được đính kèm bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 26/07/2019 để kịp thời tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

09/07/2019

Đã xem

431 lượt xem

Bản Thuyết minh

Ngày nhập

09/07/2019

Đã xem

431 lượt xem

Phiếu lấy ý kiến

Ngày nhập

09/07/2019

Đã xem

431 lượt xem

Công văn xin ý kiến góp ý

Ngày nhập

09/07/2019

Đã xem

431 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com