Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp

Ngày đăng: 15:34 12-04-2018 | 3273 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

doanh nghiệp cung ứng dịch vụ kiểm toán, kế toán, tư vấn thuế, tất cả các doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực,

Phạm vi điều chỉnh

nguyên tắc chung trong trích lập dự phòng, phương pháp tính mức trích lập các khoản dự phòng, tỷ lệ trích lập dự phòng

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo). Dự thảo quy định các nội dung: nguyên tắc chung trong trích lập dự phòng, phương pháp tính mức trích lập các khoản dự phòng, tỷ lệ trích lập dự phòng... Dự kiến văn bản sẽ có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực, hoạt động tư vấn của các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ kiểm toán, kế toán, tư vấn thuế.

Để đảm bảo tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ: http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 24/04/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.

[1] Thay thế Thông tư số 288/2009/TT-BTC và 2 Thông tư số 34/2011/TT-BTC, Thông tư số 89/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung thông tư này.

Phiên bản 1

CV xin yk DN TT hd xu ly cac khoan du phong

Ngày nhập

12/04/2018

Đã xem

3273 lượt xem

Gợi ý Góp ý DT TT xử lý các khoản dự phòng

Ngày nhập

12/04/2018

Đã xem

3273 lượt xem

Dự thảo TT hướng dẫn trích lập các khoản dự phòng

Ngày nhập

12/04/2018

Đã xem

3273 lượt xem

Phiên bản 2

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com